CONVEXO d.o.o. - Tvrtka za graditeljstvo i usluge

convexo@convexo.hr, tel: + 385 47 868 003, mob: +385 98 1725 250

Tržišna procjena nekretnine je postupak kojim graditeljski vještak određuje njenu vrijednost u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće utjecaje (pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje) u budućem vremenu.

Tržišna procjena nekretnina je jedan od najsloženijih poslova u sudskom vještačenju. Ta složenost se očituje kroz više faktora koji su subjektivne i objektivne prirode. Tvrtka CONVEXO d.o.o. ishodit će potrebnu procjenu za Vaše potrebe.

Procjene nekretnina najčešće koriste u slijedeće svrhe:

 • utvrđivanja ili revidiranja vrijednosti osnovnih sredstava za tvrtke i obrte,
 • dokapitalizacije postojećih tvrtki i obrta,
 • traženja hipotekarnih kredita pravnih i fizičkih osoba,
 • denacionalizacije i povrata imovine,
 • vođenja stečajnog postupka,
 • vođenja ovršnog postupka,
 • ostavinske ili brakorazvodne diobe,
 • određivanja porezne osnovice,
 • eksproprijacije (izvlaštenja),
 • određivanja isplativosti poslovnih akvizicija i investicija,
 • informativnog saznanja tržišne vrijednosti nekretnine (pomoć kupcu i/ili prodavatelju).

Metodologija izrade procjena:

Prilikom rada na procjeni nekretnine koriste se metode:

 • troškovna metoda (metoda utvrđivanja stvarne vrijednosti ili statička metoda),
 • usporedna metoda (ili metoda uspoređivanja vrijednosti)
 • metoda kapitalizacija dobiti (ili metoda vrednovanja prinosa ili dinamička metoda).

Procjena vrijednosti nekretnine postupak je kojim se pokušava primjenom specifičnih metoda dobiti vrijednost nekretnine koja je što bliže njenoj stvarnoj tržišnoj vrijednosti. Pri tome, ovisno o vrsti nekretnine, kombiniraju se tri osnovne metode. Kod procjena nekretnina koje generiraju dobit važniju ulogu ima metoda kapitalizacije dobiti, a, kod stambenih nekretnina metoda usporednih vrijednosti . Uvijek se nastoji dobiti i građevinska vrijednost nekretnine te se vrijednosti dobivene primjenom pojedinih metoda dovode u korelaciju kako bi se dobila poštena tržišna vrijednost nekretnine.

Sudski vještak svojom licencom i profesionalnom nezavisnošću, garantira vrijednost procijenjene nekretnine tržišno realnom. Ovdje se treba naglasiti da jedino vještak nije direktno zainteresiran za napuhavanje ili dampingiranje cijena. Mnogi procjenitelji koji rade za pojedine institucije imaju svoj interes, bilo kroz postotak od ostvarene transakcije ili sigurnost manje procjene. Stoga, odaberite procjenu tvrtke CONVEXO d.o.o. - nju sastavlja stalni sudski vještak za procjenu nekretnina.


Convexo d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Ulica kralja tomislava 10A, Karlovac (3.kat)

Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6923600001102272111

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu, MBS 080795070

Temeljni kapital: 20 000kn, uplaćen u cjelosti 

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu