CONVEXO d.o.o. - Tvrtka za graditeljstvo i usluge

convexo@convexo.hr, tel: + 385 47 868 003, mob: +385 98 1725 250

Rokovi za legalizaciju

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade (popularno rečeno za legaliziranje građevine) podnosio se najkasnije do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Ukoliko ste predali nepotpun Zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju, ili tzv. zahtjev za legalizaciju, izradit ćemo potrebne dokumentacije za njegovu nadopunu. Ispunite upitnik ili nas nazovite.


Koji objekti se ne mogu legalizirati?


Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi na području koje je:

  • prostornim planom predviđeno za posve drugu namjenu uz  iznimke određene Zakonom
  • područje posebne zaštite voda – zona sanitarne zaštite vode za piće
  • eksploatacijsko polje mineralne sirovine, osim zgrada izgrađenih na eksploatacijskom polju nafte, plina ili geotermalnih voda
  • unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
  • na području upisanom u listu svjetske baštine UNESCO-a,
  • na postojećoj površini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru,
  • na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, loggiu i sl.) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu,
  • kao sklop trajno povezan s tlom (kamp-kućica, kontejner i sl.), odnosno na način i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja (baraka i sl.).


Convexo d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Ulica kralja tomislava 10A, Karlovac (3.kat)

Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6923600001102272111

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu, MBS 080795070

Temeljni kapital: 20 000kn, uplaćen u cjelosti 

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu