CONVEXO d.o.o. - Tvrtka za graditeljstvo i usluge

convexo@convexo.hr, tel: + 385 47 868 003, mob: +385 98 1725 250

Uspostava etažnog vlasništva


Etažno vlasništvo uspostavit će se na određenom suvlasničkom dijelu na zahtjev suvlasnika te nekretnine koji ima barem odgovarajući suvlasnički dio.

Zahtjev za uspostavu etažnog vlasništva mogu podnijeti:
-suvlasnik nekretnine – koji ima odgovarajući suvlasnički dio nekretnine
- zajednički vlasnici – koji imaju u svome zajedničkom vlasništvu odgovarajući suvlasnički dio nekretnine
- više suvlasnika
- vlasnik zemljišta.

Način uspostave
Etažno vlasništvo uspostavlja se upisom u zemljišne knjige.
U vlasničkom listu upisuje se na suvlasničkom dijelu onog suvlasnika za koje je osnovano vlasništvo posebnog dijela, uz navođenje posebnog dijela nekretnine i sporednih dijelova na koje se proteže.
Na posjedovni list stavlja se oznaka „etažno vlasništvo“.

Pravni temelj
Etažno vlasništvo uspostavlja se na temelju pisane suglasnosti svih suvlasnika te nekretnine.
Niti jedan suvlasnik ne može uskratiti svoj pristanak na uspostavu etažnog vlasništva drugom suvlasniku, osim u slučajevima kada bi se uspostavom novog vlasništva posebnog dijela ukinula ili ograničila prava koja njemu pripadaju na temelju njegova ranije uspostavljenog vlasništva posebnog dijela.
Isto tako, etažno vlasništvo ne može se uspostaviti dok nadležno tijelo ne potvrdi da je određeni stan ili druga prostorija u određenoj zgradi i na određenoj zemljišoj čestici samostalna uporabna cjelina. Nadležno je ono tijelo koje je izdalo akt kojim je odobrena gradnja zgrade.
Potvrda mora sadržavati popis i opis posebnih dijelova nekretnine i izjavu da su isti izgrađeni u skladu s aktom kojim je odobrena gradnja zgrade.


Convexo d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Ulica kralja tomislava 10A, Karlovac (3.kat)

Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6923600001102272111

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu, MBS 080795070

Temeljni kapital: 20 000kn, uplaćen u cjelosti 

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu