CONVEXO d.o.o. - Tvrtka za graditeljstvo i usluge

convexo@convexo.hr, tel: + 385 47 868 003, mob: +385 98 1725 250

Okućnicu definira sav prostor na parceli koji nije zgrada.

Ukoliko je upisana „zgrada i dvorište“ dvorište kao takvo se ne može etažirati. Ipak ukoliko se upiše druga kultura, tada je moguće u etažnom elaboratu definirati pripatke.

Prvo su parkirna mjesta koja i na terenu kao i u elaboratu moraju imati iste oznake.

Drugo su vrtovi.  Vrt se mora također definirati geodetskom podlogom da bi se u etažnom elaboratu mogli definirati kao pripatci, te fizički moraju biti građevinski element, dakle moraju biti popločeni te blisko vezani sa zgradom. Prema Zakonu o zemljišnim knjigama, sve što nije građevinski element i nije posebna cjelina nego je zemljište koje se ne može posebno knjižiti jer su svi suvlasnici, vlasnici zemljišta u idealnom dijelu, proporcionalno udjelima u posebnim cjelinama (stanovima, lokalima…).

Ti vanjski elementi moraju biti sastavni dio projekta temeljem kojeg je izdana uporabna dozvola ili njoj istovjetni akt. Ako ta parcela nema navedene uvjete onda su svi suvlasnici ujedno i vlasnici nad tim dijelom.

Ukoliko je to slučaj okućnica, dakle dvorište, se može definirati geodetskom podlogom u koju se ucrta međusobno dogovoreno korištenje te se ista prilaže ugovoru o međusobnim odnosima te se njome definiraju korisnici određenog dijela parcele među vlasnicima. Ovime se ne definira isključivo vlasništvo nego korištenje.

Kod prodaje posebnog dijela (stana ili lokala) prenosi se i pravo korištenja .


Convexo d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Ulica kralja tomislava 10A, Karlovac (3.kat)

Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6923600001102272111

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu, MBS 080795070

Temeljni kapital: 20 000kn, uplaćen u cjelosti 

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu