CONVEXO d.o.o. - Tvrtka za graditeljstvo i usluge

convexo@convexo.hr, tel: + 385 47 868 003, mob: +385 98 1725 250

Zašto energetski certificirati zgradu?

Rokovi izrade certifikata

Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13).

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada (stanovi, poslovni prostori, kuće, zgrade ...) koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

Energetski certifikat zgrade se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole. Ishođenje uporabne dozvole novogradnje nije moguće bez izdanog enetgerskog certifikata, a bez nje nije moguć upis nekretnine niti vlasnika.

 

Zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od :

  • 500 m² moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31. prosinca 2013.
  • 250 m² moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 09. srpnja 2015.


Izrada energetskog certifikata zahtjeva i detaljni energetski pregled zgrade. Za nove zgrade je nužan uvid u projektnu dokumentaciju i utvrđivanje stanja na lokaciji, ali ne uključuje mjere poboljšanja energetskih svojstava zgrade, već ustanovljava preporuke za korištenje nove zgrade kako bi zgrada bila u skladu s izdanim energetskim certifikatom ili bolja.

Za postojeće zgrade energetsko certificiranje uključuje i detaljan pregeled dokumentacije koju je potrebno dostaviti certifikatoru. Energetski certifikat takve zgrade uključuje mjere poboljšanja energetskih svojstava zgrade.

Koje su kazne?

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba kao vlasnik zgrade ako:

  1. ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njezina posebnog dijela prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing
  2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga ne preda energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
  3. u oglasima za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing koji se objavljuje u medijima ne izrazi energetsko svojstvo zgrade ili njezina posebnog dijela
  4.  javno ne izloži energetski certifikat zgrade za koju je izlaganje energetskog certifikata propisano ovim Zakonom

Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se vlasnik zgrade fizička osoba ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njezina posebnog dijela

  1. prije prodaje (stupa na snagu 1.1.2015.)
  2. iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing (stupa na snagu 1.1.2016.) .

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ovlašteni posrednik u prometu nekretnina ako u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup koji se objavljuje u medijima ne navede energetski razred zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela, dok novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se ovlašteni posrednik u prometu nekretnina fizička osoba za isti prekršaj.

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu investitora ako ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njezina dijela prije izdavanja uporabne dozvole.

Novčanom kaznom od 30.000,00 do 45.000,00 kuna kaznit će se investitor fizička osoba ako ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njezina dijela prije izdavanja uporabne dozvole.

 

Za izradu energetskog certifikata zgrada kontaktirajte nas.

 Za energetsko certificiranje i energetsku obnovu zgrada u Hrvatskoj je veliki trend poticaja, budite prvi i iskoristite ih! Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj


Convexo d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Ulica kralja tomislava 10A, Karlovac (3.kat)

Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6923600001102272111

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu, MBS 080795070

Temeljni kapital: 20 000kn, uplaćen u cjelosti 

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu